Uncertainty-Aware Representation Learning for Action Segmentation

Lei Chen, Muheng Li, Yueqi Duan, Jie Zhou, Jiwen Lu

Video #1 Length : 00:01:18
Video #2 Length : 00:02:55