AutoAlign: Pixel-Instance Feature Aggregation for Multi-Modal 3D Object Detection

Zehui Chen, Zhenyu Li, Shiquan Zhang, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Feng Zhao, Bolei Zhou, Hang Zhao

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:05