Region-Aware Metric Learning for Open World Semantic Segmentation via Meta-Channel Aggregation

Hexin Dong, Zifan Chen, Mingze Yuan, Yutong Xie, Jie Zhao, Fei Yu, Bin Dong, Li Zhang

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:04:55