D-DPCC: Deep Dynamic Point Cloud Compression via 3D Motion Prediction

Tingyu Fan, Linyao Gao, Yiling Xu, Zhu Li, Dong Wang

Video #1 Length : 00:01:10
Video #2 Length : 00:05:35