Vision Shared and Representation Isolated Network for Person Search

Yang Liu, Yingping Li, Chengyu Kong, Yuqiu Kong, Shenglan Liu, Feilong Wang

Video #1 Length : 00:01:26
Video #2 Length : 00:05:47