Hypertron: Explicit Social-Temporal Hypergraph Framework for Multi-Agent Forecasting

Yu Tian, Xingliang Huang, Ruigang Niu, Hongfeng Yu, Peijin Wang, Xian Sun

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:01:18