Adaptive Convolutional Dictionary Network for CT Metal Artifact Reduction

Hong Wang, Yuexiang Li, Deyu Meng, Yefeng Zheng

Video #1 Length : 00:01:05
Video #2 Length : 00:05:58