Double-Check Soft Teacher for Semi-Supervised Object Detection

Kuo Wang, Yuxiang Nie, Chaowei Fang, Chengzhi Han, Xuewen Wu, Xiaohui Wang Wang, Liang Lin, Fan Zhou, Guanbin Li

Video #1 Length : 00:01:26
Video #2 Length : 00:05:36