Corner Affinity: A Robust Grouping Algorithm to Make Corner-guided Detector Great Again

Haoran Wei, Chenglong Liu, Ping Guo, Yangguang Zhu, Jiamei Fu, Bing Wang, Peng Wang

Video #1 Length : 00:00:38
Video #2 Length : 00:04:57