Multi-scale Spatial Representation Learning via Recursive Hermite Polynomial Networks

Lin (Yuanbo) Wu, Deyin Liu, Xiaojie Guo, Richang Hong, Liangchen Liu, Rui Zhang

Video #1 Length : 00:01:45
Video #2 Length : 00:05:15