SCMT: Self-Correction Mean Teacher for Semi-supervised Object Detection

Feng Xiong, Jiayi Tian, Zhihui Hao, Yulin He, Xiaofeng Ren

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:04:09