Multi-level Consistency Learning for Semi-supervised Domain Adaptation

Zizheng Yan, Yushuang Wu, Guanbin Li, Yipeng Qin, Xiaoguang Han, Shuguang Cui

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:05:57