Learning Prototype via Placeholder for Zero-shot Recognition

Zaiquan Yang, Yang Liu, Wenjia Xu, Chong Huang, Lei Zhou, Chao Tong

Video #1 Length : 00:01:23
Video #2 Length : 00:05:31