Visual Emotion Representation Learning via Emotion-Aware Pre-training

Yue Zhang, Wanying Ding, Ran Xu, Xiaohua Hu

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:36