Domain Adaptation via Maximizing Surrogate Mutual Information

Haiteng Zhao, Chang Ma, Qinyu Chen, Zhi-Hong Deng

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:10:23