BandMaxSAT: A Local Search MaxSAT Solver with Multi-armed Bandit

Jiongzhi Zheng, Kun He, Jianrong Zhou, Yan Jin, Chu-Min Li, Felip ManyĆ 

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:05:59