MetaER-TTE: An Adaptive Meta-learning Model for En Route Travel Time Estimation

Yu Fan, Jiajie Xu, Rui Zhou, Jianxin Li, Kai Zheng, Lu Chen, Chengfei Liu

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:37