Self-Supervised Mutual Learning for Dynamic Scene Reconstruction of Spiking Camera

Shiyan Chen, Chaoteng Duan, Zhaofei Yu, Ruiqin Xiong, Tiejun Huang

Video #1 Length : 00:01:26
Video #2 Length : 00:05:51