Comparison Knowledge Translation for Generalizable Image Classification

Zunlei Feng, Tian Qiu, Sai Wu, Xiaotuan Jin, Zengliang He, Mingli Song, Huiqiong Wang

Video #1 Length : 00:05:52
Video #2 Length : 00:06:32