MMT: Multi-way Multi-modal Transformer for Multimodal Learning

Jiajia Tang, Kang Li, Ming Hou, Xuanyu Jin, Wanzeng Kong, Yu Ding, Qibin Zhao

Video #1 Length : 00:01:02
Video #2 Length : 00:05:40