A Smart Trader for Portfolio Management based on Normalizing Flows

Mengyuan Yang, Xiaolin Zheng, Qianqiao Liang, Bing Han, Mengying Zhu

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:11:06