FastDiff: A Fast Conditional Diffusion Model for High-Quality Speech Synthesis

Rongjie Huang, Max W. Y. Lam, Jun Wang, Dan Su, Dong Yu, Yi Ren, Zhou Zhao

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:10:40