MuiDial: Improving Dialogue Disentanglement with Intent-Based Mutual Learning

Ziyou Jiang, Lin Shi, Celia Chen, Fangwen Mu, Yumin Zhang, Qing Wang

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:45