Neutral Utterances are Also Causes: Enhancing Conversational Causal Emotion Entailment with Social Commonsense Knowledge

Jiangnan Li, Fandong Meng, Zheng Lin, Rui Liu, Peng Fu, Yanan Cao, Weiping Wang, Jie Zhou

Video #1 Length : 00:01:26
Video #2 Length : 00:11:31