BiFSMN: Binary Neural Network for Keyword Spotting

Haotong Qin, Xudong Ma, Yifu Ding, Xiaoyang Li, Yang Zhang, Yao Tian, Zejun Ma, Jie Luo, Xianglong Liu

Video #1 Length : 00:00:57
Video #2 Length : 00:06:51