Relational Triple Extraction: One Step is Enough

Yu-Ming Shang, Heyan Huang, Xin Sun, Wei Wei, Xian-Ling Mao

Video #1 Length : 00:01:07
Video #2 Length : 00:11:37