UM4: Unified Multilingual Multiple Teacher-Student Model for Zero-Resource Neural Machine Translation

Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Shuangzhi Wu, Hongcheng Guo, Zhoujun Li, Furu Wei

Video #1 Length : 00:01:20
Video #2 Length : 00:05:00