Contrastive Graph Transformer Network for Personality Detection

Yangfu Zhu, Linmei Hu, Xinkai Ge, Wanrong Peng, Bin Wu

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:45