Neural Network Pruning by Cooperative Coevolution

Haopu Shang, Jia-Liang Wu, Wenjing Hong, Chao Qian

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:11:19