HEA-D: A Hybrid Evolutionary Algorithm for Diversified Top-k Weight Clique Search Problem

Jun Wu, Chu-Min Li, Yupeng Zhou, Minghao Yin, Xin Xu, Dangdang Niu

Video #1 Length : 00:01:12
Video #2 Length : 00:05:16