On Attacking Out-Domain Uncertainty Estimation in Deep Neural Networks

Huimin Zeng, Zhenrui Yue, Yang Zhang, Ziyi Kou, Lanyu Shang, Dong Wang

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:05:52