Survey on Graph Neural Network Acceleration: An Algorithmic Perspective

Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Shirui Pan, Yuan Xie

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:09:49