VMAgent: A Practical Virtual Machine Scheduling Platform

Junjie Sheng, Shengliang Cai, Haochuan Cui, Wenhao Li, Yun Hua, Bo Jin, Wenli Zhou, Yiqiu Hu, Lei Zhu, Qian Peng, Hongyuan Zha, Xiangfeng Wang

Video #1 Length : 00:01:18
Video #2 Length : 00:05:34